FBA
Obavijest u usvajanju Uputstva za objavljivanje podataka i informacija banke, Uputstva o načinu primjene odredbi Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke o izračunu i održavanju NSFR-a i o načinu primjene odredbi Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke o izračunu i održavanju LCR-a | 03.06.2021

Obavijest u usvajanju Uputstva za objavljivanje podataka i informacija banke, Uputstva o načinu primjene odredbi Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke o izračunu i održavanju NSFR-a i o načinu primjene odredbi Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke o izračunu i održavanju LCR-a

U okviru regulatornih aktivnosti Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), je donijela Uputstva za objavljivanje podataka i informacija banke, Uputstva o načinu primjene odredbi Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke o izračunu i održavanju NSFR-a i o načinu primjene odredbi Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke o izračunu i održavanju LCR-a. Navedena uputstva su objavljena na službenoj web stranici Agencije, u okviru rubrike "Novi regulatorni okvir

Agencija za bankarstvo Federacije BiH