FBA
Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju deviznim rizikom banke ("Službene novine Federacije BiH", broj: 37/20) | 12.06.2020

Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju deviznim rizikom banke ("Službene novine Federacije BiH", broj: 37/20)

 

Preuzmite dokument u PDF formatu