FBA

Rješenje o razrješavanju dužnosti likvidacionog upravnika Komercijalne banke d.d. Tuzla
Ured za informisanje | 31.01.2020

OBAVJEŠTENJE

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je dana 31.01.2020. godine na zahtjev likvidacionog upravnika Komercijalne banke d.d.Tuzla u likvidaciji, donijela Rješenje o razrješenju Momčila Stjepanovića kao likvidacionog upravnika Komercijalne banke d.d. Tuzla u likvidaciji, te istovremeno, u skladu sa članom 221. stav (3) Zakona o bankama (“Službene novine Federacije BiH”, 27/17) imenovala Hazima Škapura kao novog likvidatora Komercijalne banke d.d. Tuzla u likvidaciji.

Preuzmite dokument u PDF formatu