FBA
Obavijest o objavi odgovora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine na komentare, sugestije i prijedloge UBBIH na Prednacrt odluke o upravljanju eksternalizacijom u banci | 26.09.2022

Obavijest o objavi odgovora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine na komentare, sugestije i prijedloge UBBIH na Prednacrt odluke o upravljanju eksternalizacijom u banci

U okviru rubrike   "Novi regulatorni okvir" podrubrika "Pitanja i odgovori uz odluke Agencije" objavljeni su Odgovori Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine na komentare, sugestije i prijedloge UBBIH na Prednacrt odluke o upravljanju eksternalizacijom u banci. Odluka o upravljanju eksternalizacijom u banci ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/22) objavljena je u rubrici "Podzakonski akti- Banke".

 

 

 

 

Agencija za bankarstvo Federacije BiH