FBA
Odluke, uputstva, smjernice i izvještaji | 04.04.2019

Odluke, uputstva, smjernice i izvještaji

Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa- “Službene novine FBiH“, br.79/22 i 26/23

Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/22)

Odluka o dopuni Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa - “Službene novine FBiH“, br. 26/23

Uputstvo za izvještavanje o primjeni Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa (broj: 01-4777/22 od 04.11.2022.g.)

Izvještajni obrasci uz Uputstvo

Odluka o sistemu internog upravljanja u banci- “Službene novine FBiH“, br.39/21

Odluka o sistemu internog upravljanja u banci ("Službene novine FBiH", broj 39/21)

Uputstvo za primjenu posebnih standarda u upravljanju pojedinačnim rizicima u banci (Broj: 01-2599/21 od 16.06.2021.g.)

Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke- “Službene novine FBiH“, br.39/21

Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke ("Službene novine FBiH", broj 39/21)

Uputstvo za objavljivanje podataka i informacija banke (Broj: 01-2376/21 od 03.06.2021.g.)

Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i međubankarske naknade za transakcije platnim karticama- “Službene novine FBiH“, br.31/21

Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i međubankarske naknade za transakcije platnim karticama ("Službene novine FBiH", broj 31/21)

Uputstvo za dostavu podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu (Broj: 01-1869/21 od 07.05.2021.g.)

Izvještajni obrasci

Uputstvo za dostavu podataka o međubankarskim naknadama za transakcije platnim karticama (Broj: 01-1870/21 od 07.05.2021.g.)

Izvještajni obrazac

Odluka o izračunavanju kapitala banke- “Službene novine FBiH“, br.81/17, 50/19, 37/20 i 81/20

Odluka o izračunavanju kapitala banke ("Službene novine FBiH", broj 81/17)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izračunavanju kapitala banke („Službene novine FBiH“, broj 50/19)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izračunavanju kapitala banke („Službene novine FBiH“, broj 37/20)

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izračunavanju kapitala banke („Službene novine FBiH“, broj 81/20)

Obavijest iz člana 69. Odluke o izračunavanju kapitala

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke- “Službene novine FBiH“, br.39/21

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke ("Službene novine FBiH", broj 39/21)

Uputstvo o načinu primjene odredbi Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke o izračunu i održavanju NSFR-a (Broj: 01-2374/21 od 03.06.2021.g.)

Uputstvo o načinu primjene odredbi Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke o izračunu i održavanju LCR-a (Broj: 01-2375/21 od 03.06.2021.g.)

Uputstvo za izvještavanje o NSFR-u (Broj: 01-3981/21 od 30.09.2021.g.)

Izvještajni obrasci - C 80.00 (RSF), C 81.00 (ASF) i C 84.00 (NSFR)

Uputstvo o načinu primjene odredbi odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke koje se odnose na komponente LCR-a

Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za likvidnosnu pokrivenost (Broj: 01-4675/21 od 08.11.2021.g.)

Izvještajni obrasci - C 72, C 73, C 74, C 75 i C 76
 

Odluka o planovima oporavka banke i bankarske grupe- “Službene novine FBiH“, br.81/17, 48/21 i 26/22

Odluka o planovima oporavka banke i bankarske grupe ("Službene novine F BiH",broj 81/17)

Odluka o izmjenama Odluke o planovima oporavka banke i bankarske grupe ("Službene novine FBiH", broj 48/21)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o planovima oporavka banke i bankarske grupe ("Službene novine FBiH", broj 26/22)

Smjernice za procjenu planova oporavka (Broj:01-4919/17 od 22.12.2017.g.)
 

Odluka o upravljanju informacionim sistemom u banci- “Službene novine FBiH“, br.81/17

Odluka

Smjernice za eksterne revizore za obavljanje revizije informacionog sistema u banci
 

Odluka o upravljanju deviznim rizikom u banci- “Službene novine FBiH“, br.81/17 i 37/20

Odluka o upravljanju deviznim rizikom banke ("Službene novine F BiH,broj: 81/17)

Odluka o izmjenama Odluke o upravljanju deviznim rizikom banke ("Službene novine F BiH", broj 37/20)

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite- “Službene novine FBiH“, br.81/17

Odluka

Uputstvo za izračunavanje ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope
 

Odluka o uslovima i načinu podnošenja prigovora klijenata i postupanje subjekata bankarskog sistema i Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - „Službene novine FBiH“, broj 46/23

Odluka o uslovima i načinu podnošenja prigovora klijenata i postupanje subjekata bankarskog sistema i Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - „Službene novine FBiH“, broj 46/23

Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja subjekta bankarskog sistema po prigovorima klijenata (Broj:01-3020/23 od 24.07.2023.g.)

Izvještaji:

PK Obrazac

Odluka o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine prema standardizovanom regulatornom izvještajnom okviru (COREP) - „Službene novine FBiH“, br. 86/20, 61/21 i 103/22

Odluka o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine prema standardizovanom regulatornom izvještajnom okviru (COREP) ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/20)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine prema standardizovanom regulatornom izvještajnom okviru (COREP) ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/21)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine prema standardizovanom regulatornom izvještajnom okviru (COREP) ("Službene novine Federacije BiH", broj 103/22)

Uputstvo za popunjavanje izvještaja banke o regulatornom kapitalu, kreditnom, operativnom i tržišnom riziku i stopi finansijske poluge (broj: 01-171/21 od 18.01.2021.g.)

Upustvo za popunjavanje izvještaja banke o velikim izloženostima (broj: 01-172/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za izvještavanje o NSFR-u (broj: 01-3981/21 od 30.09.2021.g.)

Pojašnjenje Uputstva za izvještavanje o NSFR-u (03.03.2023.g.)

Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za likvidnosnu pokrivenost

Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za likvidnosnu pokrivenost (Broj: 01-4675/21 od 08.11.2021.g.)

Izvještaji u excel formatu:

Obrasci uz Odluku o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine prema standardizovanom regulatornom izvještajnom okviru (COREP)

Obrasci iz člana 1. stav (3) Uputstva za izvještavanje o NSFR-u (broj: 01-3981/21 od 30.09.2021.g.)

Pomoćni alat za popunjavanje obrazaca iz člana 1. Uputstva za izvještavanje o NSFR-u

Obrasci C 72, C 73, C 74, C 75 i C 76 iz Poglavlja I, tačka 2. alineja b) Uputstva za popunjavanje izvještajnih obrazaca za likvidnosnu pokrivenost

Izvještaji za likvidnosnu pokrivenost

Odluka o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe - „Službene novine FBiH“, br. 86/20, 43/22 i 103/22

Odluka o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/20)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovina u nadzorne i statističke svrhe ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/22)

Odluka o izmjenama Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe ("Službene novine Federacije BiH", broj 103/22)

Uputstvo za popunjavanje nadzornih i statističkih izvještaja banke (broj: 01-2400/22 od 06.06.2022.g.)

Pojašnjenje Uputstva za popunjavanje nadzornih i statističkih izvještaja banke (16.02.2023.g.)

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za popunjavanje nadzornih i statističkih izvještaja banke ( broj: 01-933/23 od 07.03.2023.godine)

Uputstvo za popunjavanje izvještaja banke o kamatnom riziku u bankarskoj knjizi (broj: 01-173/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za popunjavanje izvještaja o deviznoj poziciji banke (broj: 01-174/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za izvještavanje o upravljanju eksternalizacijom u banci (broj: 01-175/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za izvještavanje o upravljanju informacionim sistemima (broj: 01-176/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za izvještavanje o upravljanju informacionim sistemima (broj: 01-2401/22 od 06.06.2022.g.)

Uputstvo za popunjavanje obrazaca SPNiFTA za banke (broj: 01-177/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo za popunjavanje izvještaja banke o obimu mjenjačkih poslova i platnim transakcijama (broj: 01-178/21 od 18.01.2021.g.)

Uputstvo o dopunama Uputstva za popunjavanje izvještaja banke o obimu mjenjačkih poslova i platnim transakcijama (broj: 01-2402/22 od 06.06.2022.g.)

Izvještaji u excel formatu:

Obrasci uz član 2.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe(08.03.2023.g)

Validacijska pravila za obrasce iz člana 2. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe -"Službene novine F BiH ",br.86/20,43/22 i 103/22 od (24.07.2023.g.)

Obrasci uz član 3. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Obrasci uz član 4. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Obrasci uz član 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe u skladu sa Uputstvom o izmjenama i dopunama Uputstva za izvještavanje o upravljanju informacionim sistemom

Obrasci uz član 5. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Obrasci uz član 6. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Obrasci uz član 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Obrasci uz član 7. Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u nadzorne i statističke svrhe

Odluka o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene adekvatnosti likvidnosti u banci- „Službene novine FBiH“, br. 16/19 i 30/20

Odluka o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene adekvatnosti likvidnosti u banci - Službene novine FBiH“, br. 16/19

Odluka o izmjeni odluke o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene adekvatnosti likvidnosti u banci - Službene novine FBiH“, br. 30/20

Izmjene Smjernica za izvještavanje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o primjeni ICAAP-a I ILAAP-a u banci

Smjernice za izvještavanje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o primjeni ICAAP-a I ILAAP-a u banci

Smjernice o izmjeni i dopuni Smjernica za izvještavanje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o primjeni ICAAP-a i ILAAP-a ( broj: 01-934/23 od 07.03.2023.godine)

Odluka o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka- „Službene novine FBiH“, br. 44/19 i 37/20

Odluka o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/19)

Odluka o dopunama Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/20)

Uputstvo za procjenu tržišne vrijednosti kolaterala (broj:01-3181/20 od 03.08.2020.g.)

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za procjenu tržišne vrijednosti kolaterala (broj: 01-1367/22 od 06.04.2022.g.)

Uputstvo za klasifikaciju i vrednovanje finansijske aktive (broj: 01-2583/19 od 05.07.2019.g.)

Uputstvo o izmjenama Uputstva za klasifikaciju i vrednovanje finansijske aktive (broj: 01-520/22 od 17.02.2022.g.)

Uputstvo za izradu i provedbu strategije i operativnih planova za postupanje sa nekvalitetnim izloženostima (broj: 01-1519/23 od 07.04.2023.g.)

Prilozi uz Uputstvo za izradu i provedbu strategije i operativnih planova za postupanje sa nekvalitetnim izloženostima (broj: 01-1519/23 od 07.04.2023.g.)

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavlјene u okviru javne rasprave o nacrtu Uputstva za procjenu tržišne vrijednosti kolaterala

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u okviru javne rasprave o nacrtima Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka i Uputstva za klasifikaciju i vrednovanje finansijske aktive

Odluka o podacima i informacijama koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije BiH za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe- “Službene novine FBiH”, br. 44/19, 48/19-ispravka i 61/21

Odluka o podacima i informacijama koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije BiH za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/19)

Ispravka Odluke o podacima i informacijama koje se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/19)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o podacima i informacijama koje se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja plana restrukturiranja banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/21)

Uputstvo o izvještajima koji se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe (Broj: 01-3585/21 od 31.08.2021.g.)

Izvještaji u excel formatu:

Izvještajni obrasci

Metodologija nadzornog testiranja otpornosti na stres

Metodologija nadzornog testiranja otpornosti na stres (horizont testiranja 2023.-2025. godina), (broj 01-1006/23 od 10.03.2023. godine

Upute za popunjavanje obrazca za nadzorno testiranje otpornosti na stres

Obrazac za popunjavanje (Interni modeli)

Obrazac za popunjavanje (Referentne vrijednosti)